keutamaan mandi junub

Mandi Wajib Adalah

Mandi Wajib – Agama Islam ialah agama yang rahmatan lil’alamin, artinya rahmat untuk sekalian alam. Didalam agama islam terdapat perintah dan juga larangan. Setiap...
admin
1 min read